Hållbar design

Vi verkar för en hållbar design när våra produkter utvecklas. Att ta ansvar och verka för en hållbar utveckling är en viktig fråga för oss. Detta kallas i dagligt tal för hållbarhet. Det vilar i en balans mellan tre områden som är beroende av varandra:

✓ Ekologisk hållbarhet – att långsiktigt bevara jordens produktionsförmåga och att minska skadlig miljöpåverkan.
✓ Social hållbarhet – att etiska regler tillämpas och att grundläggande mänskliga behov uppfylls.
✓ Ekonomisk hållbarhet – att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Under utvecklingen av en produkt är design en mycket viktig faktor för produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Dels påverkas produktionsprocess och materialval, dels blir designen avgörande eftersom den skapar huvudargumenten för att välja en hållbar produkt framför en inte lika hållbar produkt. Från ritbordet till färdig produkt är en lång kedja där alla moment på ett eller annat sätt belastar miljön, och där det finns utrymme för att arbeta mer hållbart.

Detta gör vi för ökad hållbarhet:
Vi väljer att tillverka alla produkter inom Sverige och EU, vilket medför kortare transporter.
Vi har inga flashiga butiksförpackningar av skadlig plast.
Våra produkter tillverkas av naturmaterial (trä eller metall).
När vi skickar paket försöker vi i möjligaste mån att återanvända emballage.
Trasigt emballage återvinns.